İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

İbrahim Mustafa Turhan

İbrahim Mustafa Turhan,  Prof. Dr.

CV

Prof. Dr. İbrahim Turhan 1968 yılında İzmir’de doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık yüksek lisansını “Kamu Kesimi Açıklarının Makroekonomik Sonuçları ve Türkiye’de Bankacılık Kesimi Üzerinde Etkileri” konulu tez ile, Bankacılık doktorasını da “Finansal Krizler ve Reel Sektör Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği” konulu tez ile tamamlayan Turhan, bu dönemde aynı kurumda öğretim elemanı olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu ile Cenevre Üniversitesi Institut Européen (IEUG) ve Loughborough Üniversitesi Banking Centre bünyesinde misafir akademisyen olarak bulundu. 2001 yılında Yardımcı Doçent unvanıyla Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başlayan Turhan, bu kurumda farklı pozisyonlarda yöneticilik görevlerini yürüttü. Birçok Türkçe süreli yayında finansal iktisat ve politik iktisat alanında yayınları bulunan ve kitap editörlüğü de yapan Dr. Turhan, bankacılık, finans ve finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren süreli yayınlarda yayın danışmanı, yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. Boğaziçi, Marmara, İstanbul Bilgi, İstanbul Ticaret, Beykent ve Kadir Has Üniversitelerinde uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar, finansal kuruluşlarda stratejik planlama ve yönetim, bankacılık teorisi ve politikası, merkez bankacılığı, sermaye piyasaları, yatırım ve portföy yönetimi alanlarında ders verdi. Nisan 2004 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi üyesi, Haziran 2006’dan itibaren Para Politikası Kurulu üyesi olarak görev yapan İbrahim Turhan, 8 Mayıs 2008 tarihinde Başkan Yardımcısı olarak atandı. Turhan, 2011 yılı sonuna kadar London School of Economics and Political Sciences (LSE) Avrupa Enstitüsü bünyesinde kurulan Çağdaş Türk Çalışmaları Kürsüsünde TCMB adına danışma kurulu üyeliğini yürüttü. 1 Ocak 2012 tarihinde Borsa İstanbul Başkanlığı’na atanan Dr. İbrahim Turhan 10 Şubat 2015 tarihine kadar bu görevini ve İstanbul Takasbank Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmüştür. Dr. Turhan, Kazakistan Emeklilik Fonu bağımsız yönetim kurulu üyeliği, University of California, Berkeley Ortadoğu’da Girişimcilik ve Kalkınma Programı danışma kurulu üyeliği, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Küresel Gündem Konseyi üyeliği, Kiel Institute for the World Economy bünyesinde Küresel Ekonomi Sempozyumu danışma kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. TBMM’de 25’inci ve 26’ıncı dönem İzmir milletvekili olan Turhan, aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu başkan vekili olarak görev yapmıştır. İbrahim M. Turhan, 2014 yılında Makro İktisat alanında Doçent unvanını kazanmış, 2020 yılında da Profesör olmuştur.

Araştırma Alanları: Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Finansal Piyasalar, Politik İktisat, Türkiye Ekonomisi, Finansal Kuruluşlarda Stratejik Planlama ve Yönetim, Yatırım Yönetimi, Portföy Yönetimi

Temel Alanları: Makro İktisat,  Para Politikası,  Para-Banka,