İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Fatma Beril Özcanlı

Fatma Beril Özcanlı,  Dr. Öğr. Üyesi

CV