İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Mehmet Fatih Uçar

Mehmet Fatih Uçar,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi