İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

* Mehmet Fatih Uçar

* Mehmet Fatih Uçar,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Lisans ve lisansüstü eğitimimi İstanbul Kültür Üniversitesinde tamamladım. Cebir üzerine yüksek lisans, uygulamalı matematik üzerine de doktora yaptım. 2005-2012 yılları arasında araştırma görevlisi, 2012 yılından beri de Dr. Öğr.Üyesi olarak aynı kurumda çalışmaktayım.

Araştırma Alanları: Uygulamalı Matematik, Makine Öğrenmesi