İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Beyhan İncekara

Beyhan İncekara,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi