İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Resul Kurt

Resul Kurt,  Doç. Dr.

CV
Öğretim Üyesi, EPAM Müdür Yardımcısı

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Bölümü’nde 1992 yılında tamamlayan Resul Kurt, yüksek lisansını ise 1999 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Programı’nda 2010 yılında tamamlayan Dr. Resul Kurt, 2017 yılından itibaren İstinye Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroda görev almış ve 2018 yılında Doçentliğini almıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Üç yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Marmara Üniversitesi SMYO ve BSYO’nda, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörlüğü görevini yürüttü. İş güvenliği uzmanı olup İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekilliği, İstanbul Siyasal Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Kızılay Bayrampaşa Şubesinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Uzmanlık alanları, Sosyal Güvenlik, Çalışma Hayatı, İş Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Engelli Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi ve İşveren İlişkileri, Muhasebe ve Denetim konuları olup, çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğler sundu, bir çok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Yayınlanmış 23 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Star Gazetesi ve Dünya Gazetesinde Köşe Yazarlığı, Bloomberg HT TV'de ise program yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Araştırma Alanları: Çalışma Ekonomisi, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Vergi Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları, İşsizlik, İstihdam, Engelli Hakları, Endüstri 4.0

Temel Alanları: Sosyal Politika,  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,  Sosyal Güvenlik, 

KURT RESUL. (2019), Industry 4.0 in Terms of Industrial Relations and Its Impacts on Labour Life, Procedia Computer Science, 158(), 590-601.
KURT RESUL,ÇAVUŞ ÖZGÜR HAKAN. (2018), Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yükseköğrenim Gören Stajyer Öğrenciler, Legal Mali Hukuk Dergisi, 14(160), 1095-1128.
KURT RESUL. (2018), EKONOMİK KRİZDE CAN SİMİDİ: “KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI”, İŞVEREN, 56(5), 27-29.
KURT RESUL. (2018), Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Doğuma Bağlı Haklar, Terazi Hukuk Dergisi, 13(138), 48-69.
KURT RESUL. (2018), İş Yargısında “Arabuluculuk”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 337-376.
KURT RESUL. (2018), Türk İş Hukuku’nda Kadın Çalışanların Hakları, Mali Çözüm, 59-90.
KURT RESUL. (2018), Doğum Sonrası Yarım ve Kısmi Çalışma Hakkı, Legal Mali Hukuk Dergisi, 14(159), 705-724.
KURT RESUL. (2017), Yıllık Ücreti İzin Uygulamasında Özellikli Durumlar ve “İznin Satılmazlığı”, Mali Çözüm, 43-68.
KURT RESUL,KURT DİLEK. (2013), 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler Ve İdari Yaptırımlar, Mali Çözüm, 217-234.
KURT RESUL. (2012), İşe İade Davalarında SGK İşlemleri Ve Uygulama Sorunları, Mali Çözüm, 111-132.
KURT RESUL,ÇAVUŞ ÖZGÜR HAKAN. (2012), İşyerinin Adres Değiştirmesi Durumunda Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Ve İşten Ayrılış Bildirgesi Verilecek, Mali Çözüm, 189-200.
KURT RESUL. (2010), Eksik Gün Bildirimi ve Uygulama Sorunları, Mali Çözüm, 173-180.
KURT RESUL. (2010), Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi, Mali Çözüm, 235-245.
KURT RESUL. (2010), Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Legal Mali Hukuk Dergisi, 2273-2283.
KURT RESUL. (2010), 5510 Sayılı Kanun Sonrasında Türk İşverenler Tarafından Yurt Dışında Çalıştırılacak Türk İşçilerin Sosyal Güvenliği, Mali Çözüm, 313-322.
KURT RESUL. (2008), Ölüm, Doğum ve Evlendirme Yardımlarında 5754 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler, Mali Çözüm, 179-190.
KURT RESUL. (2008), Sosyal Güvenlik Reformunda Askerlik Borçlanması, Mali Çözüm, 217-222.
KURT RESUL. (2008), Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Bulgaristan Göçmenlerinin Hizmet Borçlanması, YAKLAŞIM DERGİSİ, 152-156.
KURT RESUL. (2008), 5510 Sayılı Kanun’da Sigorta Primine Esas Kazançlar, Mali Çözüm, 155-174.
KURT RESUL. (2007), SSK ya da BAĞKUR’dan Malulen Emekli Olanlar Yeniden Çalışabilir Mi?, YAKLAŞIM, 170-174.
KURT RESUL,MAÇ MEHMET. (2006), Vergi ve/veya SGK Primi Hesaplanmaksızın Personele Sağlanacak Menfaatler, Sicil İş Hukuku Dergisi, 171-189.
KURT RESUL. (2006), Sosyal Güvenlik Reform Kanunlarının Çalışanlara Etkileri, MESS MERCEK, 170-174.
KURT RESUL. (2004), 4058 sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Sonrasında Sigorta Primine Esas Olmayan Kazançlar, YAKLAŞIM, 241-251.
250 Soruda Koronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
KURT RESUL (2020), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
Sosyal Güvenlik Rehberi
KURT RESUL,TEZEL Ali,KURUCA Mustafa,KOÇAK Mehmet (2008), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
KURT RESUL,KOÇ MUZAFFER (2020), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
KURT RESUL,KOÇ MUZAFFER (2017), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği
KURT RESUL (2015), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar
KURT RESUL (2004), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi
KURT RESUL (2011), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar
KURT RESUL (2006), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap