İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Resul Kurt

Resul Kurt,  Doç. Dr.

CV
Öğretim Üyesi, EPAM Müdür Yardımcısı

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Bölümü’nde 1992 yılında tamamlayan Resul Kurt, yüksek lisansını ise 1999 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sosyal Sigortacılık Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Programı’nda 2010 yılında tamamlayan Dr. Resul Kurt, 2017 yılından itibaren İstinye Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroda görev almış ve 2018 yılında Doçentliğini almıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Üç yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Marmara Üniversitesi SMYO ve BSYO’nda, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörlüğü görevini yürüttü. İş güvenliği uzmanı olup İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekilliği, İstanbul Siyasal Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Kızılay Bayrampaşa Şubesinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Uzmanlık alanları, Sosyal Güvenlik, Çalışma Hayatı, İş Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Engelli Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi ve İşveren İlişkileri, Muhasebe ve Denetim konuları olup, çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğler sundu, bir çok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Yayınlanmış 23 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Star Gazetesi ve Dünya Gazetesinde Köşe Yazarlığı, Bloomberg HT TV'de ise program yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Araştırma Alanları: Çalışma Ekonomisi, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Vergi Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Kaynakları, İşsizlik, İstihdam, Engelli Hakları, Endüstri 4.0

Temel Alanları: Sosyal Politika,  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,  Sosyal Güvenlik, 

2019 - Industry 4.0 in Terms of Industrial Relations and Its Impacts on Labour Life
KURT RESUL. Procedia Computer Science, 158(), 590-601.
2018 - Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yükseköğrenim Gören Stajyer Öğrenciler
KURT RESUL,ÇAVUŞ ÖZGÜR HAKAN. Legal Mali Hukuk Dergisi, 14(160), 1095-1128.
2018 - EKONOMİK KRİZDE CAN SİMİDİ: “KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI”
KURT RESUL. İŞVEREN, 56(5), 27-29.
2018 - Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Doğuma Bağlı Haklar
KURT RESUL. Terazi Hukuk Dergisi, 13(138), 48-69.
2018 - İş Yargısında “Arabuluculuk”
KURT RESUL. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 337-376.
2018 - Türk İş Hukuku’nda Kadın Çalışanların Hakları
KURT RESUL. Mali Çözüm, 59-90.
2018 - Doğum Sonrası Yarım ve Kısmi Çalışma Hakkı
KURT RESUL. Legal Mali Hukuk Dergisi, 14(159), 705-724.
2017 - Yıllık Ücreti İzin Uygulamasında Özellikli Durumlar ve “İznin Satılmazlığı”
KURT RESUL. Mali Çözüm, 43-68.
2013 - 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler Ve İdari Yaptırımlar
KURT RESUL,KURT DİLEK. Mali Çözüm, 217-234.
2012 - İşe İade Davalarında SGK İşlemleri Ve Uygulama Sorunları
KURT RESUL. Mali Çözüm, 111-132.
2012 - İşyerinin Adres Değiştirmesi Durumunda Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Ve İşten Ayrılış Bildirgesi Verilecek
KURT RESUL,ÇAVUŞ ÖZGÜR HAKAN. Mali Çözüm, 189-200.
2010 - Eksik Gün Bildirimi ve Uygulama Sorunları
KURT RESUL. Mali Çözüm, 173-180.
2010 - Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi
KURT RESUL. Mali Çözüm, 235-245.
2010 - Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından İş Kazası ve Meslek Hastalığı
KURT RESUL. Legal Mali Hukuk Dergisi, 2273-2283.
2010 - 5510 Sayılı Kanun Sonrasında Türk İşverenler Tarafından Yurt Dışında Çalıştırılacak Türk İşçilerin Sosyal Güvenliği
KURT RESUL. Mali Çözüm, 313-322.
2008 - Ölüm, Doğum ve Evlendirme Yardımlarında 5754 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
KURT RESUL. Mali Çözüm, 179-190.
2008 - Sosyal Güvenlik Reformunda Askerlik Borçlanması
KURT RESUL. Mali Çözüm, 217-222.
2008 - Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Bulgaristan Göçmenlerinin Hizmet Borçlanması
KURT RESUL. YAKLAŞIM DERGİSİ, 152-156.
2008 - 5510 Sayılı Kanun’da Sigorta Primine Esas Kazançlar
KURT RESUL. Mali Çözüm, 155-174.
2007 - SSK ya da BAĞKUR’dan Malulen Emekli Olanlar Yeniden Çalışabilir Mi?
KURT RESUL. YAKLAŞIM, 170-174.
2006 - Vergi ve/veya SGK Primi Hesaplanmaksızın Personele Sağlanacak Menfaatler
KURT RESUL,MAÇ MEHMET. Sicil İş Hukuku Dergisi, 171-189.
2006 - Sosyal Güvenlik Reform Kanunlarının Çalışanlara Etkileri
KURT RESUL. MESS MERCEK, 170-174.
2004 - 4058 sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Sonrasında Sigorta Primine Esas Olmayan Kazançlar
KURT RESUL. YAKLAŞIM, 241-251.
250 Soruda Koronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789750260148
KURT RESUL
Sosyal Güvenlik Rehberi
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-555-163-0
KURT RESUL,TEZEL Ali,KURUCA Mustafa,KOÇAK Mehmet
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789750258442
KURT RESUL,KOÇ MUZAFFER
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789750242700
KURT RESUL,KOÇ MUZAFFER
Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-02-3338-8
KURT RESUL
İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar
2004 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975.555-083-6
KURT RESUL
Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
KURT RESUL
İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-555-100-X
KURT RESUL