İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

İmran Emre  Karagözlü

İmran Emre Karagözlü,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde 2003 yılında tamamlayan İmran Emre Karagözlü, yüksek lisansını ise 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İktisat Programı’nda tamamlamıştır. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Bölümünde 2016 yılında tamamlamıştır. 2003 yılından itibaren profesyonel hayatta finans ve raporlama bölümlerinde yöneticilik yapmıştır. 2017 yılı başı itibari ile İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev almaktadır. Araştırma Alanları: Merkez Bankaları, Finans ve Para Politikası.

Araştırma Alanları: Merkez Bankacılığı, Credit risk Management, Finansal Yönetim, Bankacılık ve Finans

Temel Alanları: Finans,  Finansal Risk Yönetimi,  Finansal Piyasalar ve Kurumlar ,