İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Nilüfer Kapukaya

Nilüfer Kapukaya,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 2011 yılında tamamlayan Nilüfer Gökdağlı, yüksek lisansını ise 2014 yılında tamamlamıştır. Doktorasına, Çukurova Üniversitesi Pazarlama Anabilim Dalı’nda devam etmektedir. Çalışma alanıyla ilgili birçok kongrede bildiri sunan ve hakemli dergilerde yayınları bulunan Nilüfer Gökdağlı, akademik çalışmalarının yanı sıra Coca Cola İçecek firmasında da alanında sektör tecrübesine sahiptir. 2017-2018 yılları arasında İstinye Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı’nda öğretim görevlisi olarak akademik kadroda çalışan Gökdağlı, halen İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Pazarlama, Dijital Pazarlama İletişimi , Tüketici Davranışı

Temel Alanları: Pazarlama,  Pazarlama İletişimi,  Tüketici Davranışları, 

2019 - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ PAZARLAMA İLETİŞİM ARACI OLARAKINSTAGRAM: EN DEĞERLİ 25 MARKA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(3), 91-108.
2019 - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARACI OLARAK INSTAGRAM: EN DEĞERLİ 25 MARKA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(3), 91-108.
2017 - Satın Alma Motivasyonları: Tüketicilerin Sanal Kompülsif Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
2017 - MARKA PRESTİJİ VE MARKA KREDİBİLİTESİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ,
2017 - Satın Alma Motivasyonları: Tüketicilerin Sanal Kompülsif DavranışlarıÜzerine Bir Araştırma
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Dumulupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
2017 - Marka Prestiji ve Marka Kredibilitesinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5(2),
2017 - E-DEVLET SİSTEMİNE ADAPTASYONUN TEKNOLOJİ KABUL MODELİYLE ARAŞTIRILMASI
ÇABUK SERAP,ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(3), 140-154.