İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Gökay Saldamlı

Gökay Saldamlı,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Temel Alanları: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,