İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Ömer Yusuf Topçu

Ömer Yusuf Topçu,  Öğretim Görevlisi