İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Ayşe Saime Döner

Ayşe Saime Döner,  Dr. Öğr. Üyesi