İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Melih Bulu

Melih Bulu,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı. Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı. Prof.Dr. Bulu, Boğaziçi, İstanbul Şehir, İstanbul Ticaret, İstanbul Kültür ve Yeditepe Üniversitelerinde strateji ve yönetim konularında dersler verdi. Özellikle uzmanlık alanı olan şehirlerin, bölgelerin ve sektörlerin rekabetçiliği konusunda prestijli yayınevlerinde kitapları basıldı; dünyanın önde gelen dergilerinde makaleleri yayınlandı; alanındaki prestiji konferanslara davetli konuşmacı olarak katıldı; konferans başkanlıkları yaptı. Prof.Dr. Melih Bulu İstinye Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmadan önce Bölüm Başkanlığı, MBA Koordinatörlüğü ve Dekanlık gibi idari görevler yaparak akademik yöneticilik tecrübesini geliştirdi. 2004 yılından beri Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun da Genel Sekreterliği görevini yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarı Yönetim Kurulu Üyesidir.

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Stratejik Yönetim, 

BULU MELİH,ARKALI OLCAY GÖKÇEN,ÖZGEN NARCI HACER,GÜRLER METİN. (2018), Capturing Innovation inSurgeries: An Evaluation from a Management Perspective, Knowledge-Based Development,
ARKALI OLCAY GÖKÇEN,BULU MELİH. (2017), Is Measuring the Knowledge Creation of Universities Possible? A Review of University Rankings, Technological Forecasting and Social Change, 123(), 153-160.
ARKALI OLCAY GÖKÇEN,BULU MELİH. (2017), Türkiye de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 173-185.
BULU MELİH,ARKALI OLCAY GÖKÇEN. (2015), Who should really get government support An analysis of Turkish SME cases, International Journal of Knowledge-Based Development, 6(1),
BULU MELİH. (2015), A Framework for Sustainable Urban Water Management through Demand and Supply Forecasting The Case of Istanbul, Sustainability,
BULU MELİH. (2014), Algorithm embedded IT applications for an emerging knowledge city Istanbul Turkey, Expert Systems with Applications, 41(12), 5625-5635.
BULU MELİH. (2014), Knowledge Based Urban Development in Emerging Local Economies Insights from Istanbul, Environment and Planning A,
BULU MELİH. (2013), Upgrading a City via technology, Technological Forecasting and Social Change,
BULU MELİH. (2011), Measuring Competitiveness of Cities Turkish Experience, International Journal of Knowledge-Based Development, 2(3),
BULU MELİH. (2009), İstanbul un İşlevsel Alanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.BF. Dergisi, 11(1),
BULU MELİH. (2008), Kümelenmeler ve İnovasyona Etkisi Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5(3),
BULU MELİH. (), Urban Knowledge and Innovation Space A Commentary from the Guest Editors, Journal of Urban Technology,
BULU MELİH. (), Technoparks and technology transfer offices as drivers of innovation economy Lessons from Istanbul a innovarion spaces, Journal of Urban Technology,
BULU MELİH,YİĞİTCANLAR TAN (2017), "Urban Knowledge and Innovation Spaces", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Bilimsel Kitap
BULU MELİH (2004), "Kümelenme Yaklaşımı Çağdaş Yönetim Yaklaşımları İlkeler Kavramlar ve Yaklaşımlar", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH (2004), "Şebeke Organizasyonlar Çağdaş Yönetim Yaklaşımları İlkeler Kavramlar ve Yaklaşımlar", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH (2007), "Yüksek Katma Değer Yaratan Sektörler ve Büyüme Stratejileri İstanbul un Rekabetçi Sektörleri", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH (2007), "Turizm Sektöründe Kümelenme Geliştirme Örneği Sultanahmet Bölgesi Turizm Kümelenmesi", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH (2007), "Kültür Turizmi", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH (2007), "The Analysis of Tourism Cluster Development of Istanbul A Longitudinal Study in Sultanahmet District Old Town", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH (2007), "Evolution of Structure and Strategy of the Turkish Automobile Industry", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH (2008), "Cluster Analysis of Networked Organization", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH,GEZİCİ KORTEN EMİNE FERHAN (2009), "Policy and Existing Performance of Clusters in Turkey", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH (2011), "Uluslararası Alanda Türkiye nin Rekabet Avantajları", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH (2011), "City Competitiveness and Improving Urban Subsystems", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Bilimsel Kitap
,BULU MELİHYALÇINTAŞ MURAT (2014), "Clusters as a Development Tool The Case of Turkey", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
BULU MELİH,YALÇINTAŞ MURAT (2015), "Aile İşletmeleri ve Etik", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon, Bilimsel Kitap