İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Aylin Ünver  Noi

Aylin Ünver Noi,  Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 1995 yılında tamamlayan Aylin Ünver Noi, yüksek lisansını ise 2004 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler bölümünde 2009 yılında tamamlayan Ünver Noi, doçentliğini ise 2017 yılında elde etmiştir. 2015 yılından beri Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrencilerine “AB’nin Uluslararası Politikası Dersi I-II” dersini veren Ünver Noi, 2011-2016 yılları arasında İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Yardımcı Doçent olarak akademik kadroda yer almış ve aynı üniversitede Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörlüğünü yapmıştır. Johns Hopkins Üniversitesi, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) Center for Transatlantic Relations’ da 2014-2015 öğretim yılında konuk öğretim üyesi olarak bulunan Ünver Noi, Johns Hopkins Üniversitesi SAIS-CTR’da non-resident Senior Fellow olarak çalışmalarına halen devam etmektedir. Akdeniz Vatandaşlar Meclisi Vakfı’nın (FACM) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyesi Ünver Noi, European Institute for Research on Meditteranean and Euro–Arab Cooperation (MEDEA) da araştırmacı olarak çalışmaları ile katkıda bulunmaktadır. 2014 yılından itibaren Ünver Noi, Huffington Post’daki bloğunda periyodik olarak yazılarını yazmaktadır. Mayıs 2017 itibari ile İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün akademik kadrosunda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Avrupa Birliği, Akdeniz, Transatlantik İlişkileri

Temel Alanları: Uluslararası İlişkiler,  Avrupa Çalışmaları,  Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, 

ÜNVER NOI AYLİN. (2015), Islamic State Recruitment and Its Impacts on the Re securitization of Migration in Europe, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 23(1), 89-103.
ÜNVER NOI AYLİN. (2014), The Transatlantic Relationship from 1945 to the Post Arab Spring Era, Marine Corps University Journal, 5(1), 59-78.
ÜNVER NOI AYLİN. (2013), A Clash of Islamic Models, Current Trends in Islamist Ideology, 15(), 52-74.
ÜNVER NOI AYLİN. (2012), The Arab Spring Should Turkey Coordinate Its Foreign Policy with the European Union, Mediterranean Quarterly, 23(3), 63-81.
ÜNVER NOI AYLİN. (2012), Arab Spring Its Effects on Kurds and Approaches of Turkey Iran Syria and Iraq to the Kurdish Issue, Middle East Review of International Affairs, 16(2), 15-29.
ÜNVER NOI AYLİN. (2012), Iran and the Shanghai Cooperation Organization in the Changing International Environment, Indian Journal of Asian Affairs, 25(1-2), 43-58.
ÜNVER NOI AYLİN. (2012), Arap Baharı ve Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerine Etkisi, Ortadoğu Analiz, 4(48), 10-19.
ÜNVER NOI AYLİN. (2009), Transatlantic Relationship between the European Union and the United States with a Special Focus on Their Approaches towards Middle East and North Africa Region in the Post Cold War Era From Competition to Cooperation, Marmara Journal of European Studies, 17(1-2), 121-144.
ÜNVER NOI AYLİN. (2006), Iran and Shanghai Cooperation Organization, Perceptions Journal of International Relations, SAM, 11(), 79-103.
ÜNVER NOI AYLİN. (2005), Iran's Nuclear Program: The EU's Approach to Iran in comparison to the US' Approach, Perceptions Journal of International Affairs, SAM, 10(), 79-95.
ÜNVER NOI AYLİN (2018), "Turkey in the North Atlantic Marketplace", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ÜNVER NOI AYLİN (2017), "Turkey and Transatlantic Relations", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ÜNVER NOI AYLİN,TOPERICH SASHA (2016), "Challenges of Democracy in the European Union and Its Neighbors", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Bilimsel Kitap
ÜNVER NOI AYLİN (2013), "Islam and Democarcy Perspectives on the Arab Spring", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
ÜNVER NOI AYLİN (2007), "Avrupa'da Yükselen Milliyetçlik", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Avrupa Birliği, Bilimsel Kitap
ÜNVER NOI AYLİN (2016), "Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ÜNVER NOI AYLİN (2011), "Issues in EU and US Foreign Policy", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
ÜNVER NOI AYLİN (2010), "Iran and the World Some Contemporary Developments", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
ÜNVER NOI AYLİN (2011), "The Euro Mediterranean Partnership and the Broader Middle East and North Africa Initiative Competing or Complementary Projects", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
ÜNVER NOI AYLİN (2014), "A New Paradigm Perspectives on the Changing Mediterranean", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
(1994), "Honour Student", "Üniversite", "İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ",