İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

İsmail Safi

İsmail Safi,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1994 yılında tamamlayan İsmail Safi, yüksek lisansını ise 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kent ve Çevre Bilimleri anabilim dalında tamamlamıştır. Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde Siyaset Bilimi anabilim dalında 2005 yılında tamamladı. Milli Güvenlik Akademisi’nden 2006 yılında mezun olan Dr. İsmail Safi, 2007 yılında Azerbaycan Uluslararası Bilimler Akademisi'nden fahri profesörlük derecesi aldı. 2009-2010 yılları arasında TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, 2015-2016 yılları arasında TOBB Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü'nde, 2016-2017 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde, 2017 yılında da Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı Akademi Kurulu üyesi de olan Dr. İsmail Safi 2017 yılı itibari ile İstinye Üniversitesi akademik kadrosunda Dr. Öğr. Üyesi olarak yer almaktadı, kurucu bölüm başkanıdır. İSÜ GÜVSAM-Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanıdır.

Araştırma Alanları: Siyaset, Siyasal Kimlik ve İdeolojiler, Sivil Toplum, Kamu Diplomasisi, Uluslararası İlişkiler, Avrasya, Rusya ve Türk Dünyası

Temel Alanları: Siyaset Bilimi,  Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi,  Uluslararası Siyaset, 

SAFİ İSMAİL. (2019), İSLAMOFOBİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ VE NEDENLERİÜZERİNE DÜŞÜNCELER, Turkish Studies, 14(2), 733-744.
SAFİ İSMAİL,ÇINARLI ÖZGÜR. (2019), İngiliz Yazılı Basınına Göre Bab-ı Ali Baskını ve Uluslararası Sonuçları, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1786-1808.
SAFİ İSMAİL,Kurşuncu Talip. (2019), SİYASAL PARTİZANLIĞIN BİR GÖSTERGESİ OLARAK SEÇİMHİLELERİ VE TÜRKİYE’DEKİ BAZI UYGULAMALARI, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(8), 46-71.
SAFİ İSMAİL. (2019), Osmanlı Devleti’nden Günümüze Parlamentarizm ve Parlementer Rejime Müdahaleler - Muhtıra, Darbe ve Darbe Girişimleri Üzerine Bir Analiz, Ege Akademik Bakış Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, 19(1), 141-157.
SAFİ İSMAİL. (2018), Neo-Liberalizmin Öncüsü Hayek’in Toplumsal ve Siyasal Kuram, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 1770-1794.
SAFİ İSMAİL. (2018), Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 63-74.
SAFİ İSMAİL. (2018), Cumhuriyet Döneminde Kahvehanelerin Mekansal İşlevselliği ve Siyasal Figür Olarak Kahvehaneler, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 293-304.
SAFİ İSMAİL,TAMÇELİK SOYALP. (2018), Strategic Principles of Recognition of Turkısh Republic of Northern Cyprus by Turkic Republics, Bilig, 1-22.
SAFİ İSMAİL. (2018), II. Meşrutiyet Döneminde Siyasal İktidarın Toplumsal Muhalefete Bakış Açısı: Hasan Fehmi Bey Suikastı ve Muhalefetin Tasfiyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 268-286.
SAFİ İSMAİL,ŞAHİN MUZAFFER,AVŞAR ZAKİR. (2018), İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) VE MEDYA YAPILANMALARI, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 231-243.
SAFİ İSMAİL. (2018), John Stuart Mill’in Siyaset Felsefesinde Demokrasi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 655-664.
SAFİ İSMAİL,ASLANLI ARAZ. (2017), RUSSIA-AZERBAIJAN RELATIONS AFTER AUGUST 2008, International Journal Of Russian Studies, 6(1), 1-14.
SAFİ İSMAİL. (2013), Yeni Anayasa Yeni Türkiye ve Yeni Bir Gelecek, Yeni Türkiye Dergisi, 302-307.
SAFİ İSMAİL (2019), "Son Komitacı İsmail Hakkı Tekçe", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi, Bilimsel Kitap
SAFİ İSMAİL (2018), "Türkiye’de Muhafazakar Siyaset ve Yeni Arayışlar 2. Baskı", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi, Bilimsel Kitap
SAFİ İSMAİL,ŞAHİN MUZAFFER (2006), "Dünyada ve Türkiyede Üst Düzey Kamu Yöneticisi Yetiştirme Politikaları (11 yazarlı)", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
(2019), "Sergei Korolov Altın Madalyası", "Kamu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "Rusya Federasyonu", Hizmet Ödülleri
(2019), "Türksoy 25. Yıl Hizmet Ödülü", "Kamu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI", Hizmet Ödülleri
(2019), "IFSBD Üstün Hizmet Ödülü", "Sivil Toplum Kuruluşu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "IFSBD", Hizmet Ödülleri
(2018), "Palmira Devlet Nişanı", "Kamu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "Rusya Milli İttifakı Avrasya Bölge Başkanlığı", Çalışma Ödülü
(2011), "Gagavuzya Devlet Nişanı", "Kamu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "Gagavuzya Özerk Yönetimi", Hizmet Ödülleri
(2012), "DEVLET NİŞANI", "Kamu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Diğer", "DEVLET BAŞKANLIĞI", Hizmet Ödülleri
(2007), "FAHRİ PROFESÖRLÜK", "Üniversite", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü", "Azerbaycan Uluslararası İlimler Akademisi", Bilim - Sanat Ödülleri