İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Melik Ertuğrul

Melik Ertuğrul,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, EPAM Müdür Yardımcısı, TTO Müdürü

Melik ERTUĞRUL, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2010 yılında mezun olmuş ve 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını (MBA) tamamlamıştır. ERTUĞRUL, Galatasaray Üniversitesindeki İşletme Doktora Programı’nı 2017 yılında bitirerek Doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. İstinye Üniversitesinde hem Ekonomi Bölüm Başkanı hem de Ekonomi ve Politika Araştırmaları Müdür Yardımcısı olarak akademik hayatına devam eden ERTUĞRUL, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde ekonomi, finans ve muhasebe üzerine dersler vermiş olup, halen bu Üniversitelerde dersler vermektedir. Çeşitli konularda yazılmış makaleleri bulunan ve profesyonel çalışma hayatı boyunca kamuda görev yapan ERTUĞRUL’un kredi değerleme ve finansal analiz alanlarında deneyimleri bulunmaktadır. ERTUĞRUL, Mart 2019’dan beri İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü olarak görev yapmaktadır. ERTUĞRUL, muhasebe kalitesi, kurumsal finansman, kurumsal yönetim ile satın alma ve birleşmeler alanlarında çeşitli araştırmalar yapmaktadır.

Temel Alanları: Muhasebe,  Finansal Muhasebe ,  Muhasebe Teorisi , 

ERTUĞRUL MELİK. (2020), Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değer İlişkisi, Muhasebe ve Denetime Bakış, 59(), 213-232.
ERTUĞRUL MELİK. (2019), Kapsamlı Gelirin Değer İlişkisine Yönelik Uluslararası Literatür Taraması, Mali Çözüm, 29(155), 55-80.
ERTUĞRUL MELİK,DEMİR VOLKAN. (2018), How Does Unobserved Heterogeneity Affect Value Relevance?, Australian Accounting Review, 28(2), 288-301.
DEMİR VOLKAN,ERTUĞRUL MELİK,gür ece. (2016), DEGER ILISKISI ÜZERINE ULUSLARARASI YAYINLAR, Mali Çözüm, 26(130), 13-31.
Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making
ERTUĞRUL MELİK (2019), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe, Bilimsel Kitap
Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making
ERTUĞRUL MELİK (2019), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe, Bilimsel Kitap
Muhasebe Verilerinin Değer İlişkisi
ERTUĞRUL MELİK (2018), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe, Bilimsel Kitap