İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Melik Ertuğrul

Melik Ertuğrul,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, EPAM Müdür Yardımcısı, TTO Müdürü

Melik ERTUĞRUL, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2010 yılında mezun olmuş ve 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını (MBA) tamamlamıştır. ERTUĞRUL, Galatasaray Üniversitesindeki İşletme Doktora Programı’nı 2017 yılında bitirerek Doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. İstinye Üniversitesinde hem Ekonomi Bölüm Başkanı hem de Ekonomi ve Politika Araştırmaları Müdür Yardımcısı olarak akademik hayatına devam eden ERTUĞRUL, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde ekonomi, finans ve muhasebe üzerine dersler vermiş olup, halen bu Üniversitelerde dersler vermektedir. Çeşitli konularda yazılmış makaleleri bulunan ve profesyonel çalışma hayatı boyunca kamuda görev yapan ERTUĞRUL’un kredi değerleme ve finansal analiz alanlarında deneyimleri bulunmaktadır. ERTUĞRUL, Mart 2019’dan beri İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü olarak görev yapmaktadır. ERTUĞRUL, muhasebe kalitesi, kurumsal finansman, kurumsal yönetim ile satın alma ve birleşmeler alanlarında çeşitli araştırmalar yapmaktadır.

Temel Alanları: Muhasebe,  Finansal Muhasebe ,  Muhasebe Teorisi , 

2020 - IS OTHER COMPREHENSIVE INCOME A FORM OF REAL INCOME? EVIDENCE FROM THE VALUE RELEVANCE ANALYSIS
ERTUĞRUL MELİK. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 10(1), 151-172.
2020 - Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değer İlişkisi
ERTUĞRUL MELİK. Muhasebe ve Denetime Bakış, 59(), 213-233.
2020 - How Should the Value Relevance Research Employ Book Value of Equity?
ERTUĞRUL MELİK. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 2031-2039.
2020 - Pazarlama Harcamaları ile Tablo Bazlı Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki
ERTUĞRUL MELİK,DURAN CEM. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 35(), 154-184.
2020 - Predictive Ability of Investing Cash Flows
ERTUĞRUL MELİK. İzmir iktisat dergisi, 35(3), 611-622.
2020 - How does leverage affect the value relevance? Evidence from Turkey
ERTUĞRUL MELİK. SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING-REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDA,
2020 - Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklı Nakit Akışlarının Değer İlişkisi
ERTUĞRUL MELİK. Mali Çözüm, 160(), 101-124.
2020 - Direct and Indirect Value Relevance of RD Capitalization
ERTUĞRUL MELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 781-802.
2019 - Kapsamlı Gelirin Değer İlişkisine Yönelik Uluslararası Literatür Taraması
ERTUĞRUL MELİK. Mali Çözüm, 29(155), 55-80.
2019 - Does Recycling Contribute to Accounting Quality?
ERTUĞRUL MELİK,COŞKUN ALİ. Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 33(2), 165-183.
2018 - How Does Unobserved Heterogeneity Affect Value Relevance?
ERTUĞRUL MELİK,DEMİR VOLKAN. Australian Accounting Review, 28(2), 288-301.
2016 - DEGER ILISKISI ÜZERINE ULUSLARARASI YAYINLAR
DEMİR VOLKAN,ERTUĞRUL MELİK,gür ece. Mali Çözüm, 26(130), 13-31.
Muhasebe Verilerinin Değer İlişkisi
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-2149-51-5
ERTUĞRUL MELİK
Strategic Priorities in Competitive Environments
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-030-45022-9
ERTUĞRUL MELİK
Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781522592655
ERTUĞRUL MELİK
Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781522592655
ERTUĞRUL MELİK