İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Özgür Kızılyurt

Özgür Kızılyurt,  Öğretim Görevlisi Doktor

Öğretim Üyesi

Temel Alanları: Uluslararası İlişkiler,  Ortadoğu Çalışmaları, 

(2018), "Yılın Tezi", "Diğer", "Diğer", "İran Araştırmaları Merkezi (İRAM)", Diğer