İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Özgür Kızılyurt

Özgür Kızılyurt,  Öğretim Görevlisi Doktor

Öğretim Üyesi