İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Kamil Umut Gökçe

Kamil Umut Gökçe,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi