İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

* Deniz Kalelioğlu

* Deniz Kalelioğlu,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Üyesi