İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Deniz Kalelioğlu

Deniz Kalelioğlu,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Üyesi