İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Ruhsan  Topçu

Ruhsan Topçu,  Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi