İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde 2009 yılında tamamlayan Pınar Özbilen, yüksek lisans öğrenimine ise 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde devam etmiştir. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde MBA yapmıştır. Doktora eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında devam etmektedir. Araştırma alanları içersinde sağlık kurumlarında adil yönetim, organizational ambidexterity, girişimcilik ve sayısal text analiz yöntemleri bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Organizational Ambidexterity, Culture in Healthcare Institutions, Startup Firms

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Stratejik Yönetim, 

2019 - A Structural Analysis of the Turkish Hospital Industry Using Porter’xxs Diamond Framework: A Case from an Emerging Market
ÖZBİLEN PINAR. EGE ACADEMIC REVIEW, 19(1), 103-118.
2017 - The Impact of Natural Culture on New Technology Adoption by Firms: A Country Level Analysis
ÖZBİLEN PINAR. International Journal of Innovation, Management and Technology,
2017 - Effects of Industry Span and Resource Stability on Interorganizational Relations
ÖZBİLEN PINAR. Journal of Advanced Management Science,
Ethics and Sustainabilityin Global SupplyManagement
2017 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN:
ÖZBİLEN PINAR