İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Modern Uluslararası Hukukun Temel Esasları

İstinye Üniversitesi İİSBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN’ın "Modern Uluslararası Hukukun Temel Esasları" adlı kitabı çıktı. Uluslararası ilişkilerde Soğuk Savaş'tan sonra görülen büyük kırılmalar ve çatışmaların hukuk açısından nasıl çözümlenebileceğine dair önemli bir doküman niteliği taşıyan kitap; hukuk ve uluslararası ilişkiler disiplinlerindeki öğrenci kitlesi ile birlikte konu hakkında araştırmalar yapan akademik çevrelere katkıda bulunabilmeyi amaçlıyor.