İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)

Neden İstinye Yeni Medya ve İletişim?

Yeni Medya ve İletişim Bölümü, lisans programı ve yüksek lisans olanakları ile öğrencilerine dinamik bir öğrenme deneyimi sunuyor.
Bu deneyim sayesinde, öğrenciler, yaratıcı ve ilerici medya uygulayıcıları olarak alanda yer bulacaklar.

Müfredat

Müfredatımız, öğrencilerin medya okuryazarlığı, analiz, tasarım ve üretim konularında temel beceriler geliştirmelerini sağlamayı amaçlar. Medya ve kültürel çalışmalar, görsel iletişim, yeni medya tasarımı ve üretimi, dijital gazetecilik... gibi bir dizi alanı kapsamaktadır. Müfredat, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarını sürdürmelerini ve akademik ve mesleki becerilerini geliştirmelerini sağlayan çeşitli seçmeli dersler de sunmaktadır.

Erasmus

Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, ERASMUS programı ile yurtdışında eğitim alma şansına sahipler.

Staj 

Yeni Medya ve İletişim öğrencileri mezuniyetten önce tercih ettikleri alanlarda staj yapmak için teşvik edilir. Yeni medya sektöründeki mentorların rehberliğinde, öğrenciler çalışma ortamındaki işbirlikçi ve uygulamalı deneyimlerle bilgilerini uygulamaya koyabileceklerdir. ERASMUS değişim programı, öğrencilerin dünya görüşünü ve yaşam deneyimini zenginleştirecek eşsiz bir deneyimdir. Öğrencilerin uluslararası medya alanında uzmanlarla ve alanında ünlü akademisyenlerle bir ağ kurmaları için olanak sağlar.

Kariyer Olanakları

Yeni Medya ve İletişim Lisans Derecesi tamamlandıktan sonra, öğrenciler reklam, gazetecilik, web tasarımı, grafik tasarım, medya ve film prodüksiyonu ve diğer mecralar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmaya hazır olacaklar.

Yüksek Öğretim

Yeni Medya ve İletişim Lisans Derecesi, yüksek öğrenime devam etmek isteyenler için zemin hazırlıyor. Mezunlarımız, yeni medya ve iletişim alanındaki akademik eğitimlerini ilerletmeleri için teşvik edilir.