İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)

Bölüm Başkanının Mesajı

chien yang erdem

Dr. Öğr. Üyesi Chien Yang Erdem

Bölüm Başkanı

Yeni medya bölümü kültürel, medya, iletişim, film ve görsel çalışmalardaki konuları birbiriyle bağdaştırarak disiplinlerarası ingilizce bir öğretim programı sunar. Ayrıca, sosyal bilimler disiplininin çatısı altında bulunan kültürel antropoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve siyasal iktisat perspektifi ve yöntemleri kullanır. Öğretim programı, öğrencinin medya ve iletişimde hem akademik hem de pratik beceriler kazanmasına imkana verecek şekilde tasarlanmıştır. Ders uygulamaları, geleneksel ve yeni medya yöntemlerinin birleşiminden doğan çağdaş sosyal ve kültürel konuları keşfetmeleri için öğrencileri yönlendirecektir. Öğrencilerin görüşlerini genişletmelerine ve disiplinler arası akademik yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrenciler çeşitli bakış açıları aracılığıyla hem geleneksel hem de yeni medya üzerine araştırmaları eleştirel bir şekilde analiz etmeyi ve yürütmeyi öğreneceklerdir.

Yeni Medya bölümündeki misyonumuz öğrencileri hem yerel hem de küresel platformlarda yetkin medya profesyonelleri olarak hazırlamaktır. Öğrenciler akademik kadroyla işbirliği halinde çalışmalar yürütme fırsatına sahip olacaklar ve yenilikçi projelerle fikirlerini açıkca dile getirebilen bireyler olmayı öğreneceklerdir. Mezuniyet derecelerini alan öğrenciler, reklamcılık, gazetecilik, web tasarımı, medya ve film yapım şirketleri ve başka çeşitli alanlarda uygulama yapmaya hak kazanacaklardır. Yeni Medya Bölümü, öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin bilgi ve uzmanlıklarını paylaştıkları teşvik edici ve destekleyici bir ortam yaratmaya kendini adamıştır. Yeni medyanın geleceğine katkıda bulunacak güçlü bir topluluk oluşturmak için medya ve iletişim ile ilgili geniş ilgi alanlarına sahip katılımcıları bölümümüzde görmek isteriz.