İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)

Bölüm Hakkında

aybike-serttas-ertike

Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarında üretim yapabilmek, ürettiği eserleri bu araçlara uygun formatta tasarlayabilmek, hedef kitleyi analiz etmek ve araçların doğalarına uygun mesajlar hazırlamak, mesleki yeterlilik gerektirdiği gibi topluma karşı büyük bir sorumluluk da doğurur. Bu anlayış çerçevesinde İstinye Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde öğrenim gören öğrencilerimiz, meslek etiğinin bilincinde olan ilkeli, kitle iletişim araçlarının görsel ve metinsel kodlarına hâkim, ürettikleri eserlerde estetik bakış açılarını yansıtan bireyler olarak yetişirler.

İstinye Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümünün güçlü yönlerinden biri; bireysel çalışma kadar grup çalışmasını da teşvik etmesidir. Öğrencilerimiz yapacakları uygulamalarla sektöre adım atmadan önce ekip çalışması, grup içi görev dağılımı, zaman ve stres yönetimi, bireysel sorumluluğun grup dinamiklerine yansıması gibi pek çok konuda deneyim kazanırlar. Sınıf dışına taşan uygulamalı eğitimin de katkısıyla sektörel bir simülasyon yaşar, uygulamalar aracılığıyla, kendilerine portfolyo oluştururlar.

Alanın disiplinler arası olmasından yola çıkarak hazırlanmış olan bölüm müfredatı; üniversite öğrencisinin sahip olması gereken kuramsal altyapının oluşturulmasına ve aynı zamanda sektörel teknik yeterliliğin kazanılmasına yönelik teorik ve uygulamalı dersleri kapsıyor. Zorunlu alan derslerinin yanında, öğrencilerimiz akademik danışmanları eşliğinde seçmeli dersler alarak uzmanlaşabilir ve istedikleri alana odaklanabilirler.

Bu alanlar hangileri olabilir?

Mezunlarımız, kamera önü, kamera arkası, reji, haber merkezi, ışık, ses, kurgu, yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, senaryo yazarlığı başta olmak üzere pek çok iş kolunda çalışabilir.

Bunların yanı sıra edinecekleri akademik altyapı sayesinde öğrenciler yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek kariyerlerine akademik olarak da devam etme fırsatını yakalarlar.