İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)

Bölüm Hakkında

aybike-serttas-ertike

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün amacı; dördüncü kuvvet olan medyanın önemli bileşenlerinden olan üç kitle iletişim aracının çalışma prensiplerini ve bu araçların dahil olduğu iletişim evrenini, öğrencilerimize hem teknik hem de düşünsel olarak aktararak, medya profesyonelleri yetiştirmektir. Kitle iletişim araçları; sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan toplumu etkiler. Kültür aktarımından haber vermeye, eğlendirmekten kamuoyu oluşturmaya kadar pek çok farklı işleve sahip olan bu araçların doğasını anlamak ve bu yapıyı eleştirel bakış açısı ile değerlendirmek; bölüm öğrencilerinin kazanacağı yetkinliklerden biridir.