İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)

Bölüm Başkanının Mesajı

aybike-serttas-ertike

Doç. Öğr. Üyesi Aybike Serttaş

Bölüm Başkanı

Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde medya profesyonelleri yetiştiriyoruz: Sinema, Televizyon, Radyo ve prodüksiyon açısından düşünürsek Reklam sektöründe, çeşitli pozisyonlarda çalışabilecek olan öğrencilerimiz zorunlu ve seçmeli derslerle dört yıl boyunca kendilerine bir yol çiziyor, gelişiyor ve dönüşüyorlar. Hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini ayrı ayrı önemsediğimiz öğrencilerimizi derslerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle de -seminerler, medya ziyaretleri, stajlar, projeler- hayata hazırlıyoruz.

Kültür aktarımından haber vermeye, eğlendirmekten kamuoyu oluşturmaya kadar pek çok farklı işleve sahip olan kitle iletişim araçlarının doğasını anlamak ve bu yapıyı eleştirel bakış açısı ile değerlendirmek bölüm öğrencilerinin kazanacağı önemli bir yetkinlik. Öğrencilerin içine girecekleri sistemi hem yakından tanımalarını hem de ona eleştirel gözle bakabilmelerini istiyoruz. Bu sayede sektöre katkıda bulunabileceklerini ve yenilik sunabileceklerini düşünüyoruz.

Bu hedefle, bölümde hem kuramsal hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Bu sayede medya söylemlerini analiz edebilen, endüstriye bütüncül bir bakış açısıyla bakan, yüzde yüz İngilizce müfredatla uluslararası akademik ve mesleki yayınları orijinal kaynağından takip eden, ürettiği eserlere estetik anlayışını ve bakış açısını yansıtan ve en önemlisi meslek etiğine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Akademik olarak yetkin öğretim elemanlarının desteğinin yanı sıra bölümümüzde ders veren medya profesyonelleri ve meslek kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde zenginleştirilen eğitimlerle, öğrencilere kendi imzalarını taşıyan kısa ve orta metrajlı filmler, belgeseller, TV programları, video artlar, reklam filmleri ve senaryolar üretme fırsatı sunuyoruz.