İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

Bölüm Hakkında

esra-bayhantopcu

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, kurum ve kuruluşların ilgili oldukları paydaşlarla, medyayla ve toplumla iletişimini sağlama; marka ve itibarını etkin bir şekilde yönetme yoludur. Küreselleşen dünyamız, hızla değişen ve gelişen iletişim teknolojileri ve her gün daha da önem kazanan iletişim dünyası beraberinde iletişimin her alanının etkin bir şekilde yönetilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu noktada bölümün amacı; geleceğin önemli mesleklerinden biri olarak yerini alan halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanlarını hem yerel hem küresel platformlarda yetkinliğe sahip olacakları şekilde yetiştirmektir.