Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Pınar Gökçin Özuyar

Pınar Gökçin Özuyar,  Dr.

Öğretim Üyesi

Pınar Gökçin Özuyar, Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin ardından, lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışmalarını, TÜBİTAK ve Alman ForshungZentrum Jülich’den kazandığı bir ortak bursla Aachen Teknik Üniversitesi ve Thyssen Mühendislik Almanya’da yaptı. Melek yatırımcılar ile kendi girişim deneyimi de olan, Dr. Özuyar, Dome International (Dubai) ve IBS Araştırma ve Danışmanlık (Istanbul) firmalarında, yöneticilik görevlerinde bulundu. 2009 yılı sonrasında ise Özyeğin Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik başlığında çeşitli akademik çalışmalar ve projeler yaptı. Boğaziçi, Özyeğin ve Marmara Üniversitelerinde sürdürülebilirlik konusunda dersler verdi. Hazlihazırda Alman Springer yayınevinin, ‘Yüksek Öğrenim Kurumlarında Sürdürülebilirlik’ ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ansiklopedilerinde editörlük ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Konusunda dünyada lider olan Emerald yayınevinden çıkan ‘Journal of Sustainability of Higher Education’da da akademik kurul üyesidir. Dr. Özuyar, ek olarak Tüketiciyi Koruma Derneği’nde sosyal fayda çalışmalarını yürütmektedir.

Research Areas: Sürdürülebilir Kalkınma, Endüstriyel Ekoloji, Çevre Etki Analizleri, Yaşam Çevre Döngüsü, Üniversitelerde Sürdürülebilirlik

Main Areas: Yönetim ve Strateji,  Kurumsal Sosyal Sorumluluk,  Stratejik Yönetim,