Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Ceren Ece Göcen

Ceren Ece Göcen,  Research Asst.

CV
Research Assistant

She graduated from Eskişehir Osmangazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations in 2016. She completed her MA in International Political Economy at Marmara University Institute of Social Sciences Department of International Relations in 2019. Ceren Ece GÖCEN is currently a PhD student in International Political Economy at Marmara University. She is currently working as a Research Assistant in the Department of International Relations at İstinye University.

Research Areas: International Relations, International Political Economy, International Politics, Migration Policies

Main Areas: Uluslararası İlişkiler,  Uluslararası Siyaset,  Uluslararası Göç, 

2021 - Yükselen Güçlerin Ekonomilerinde Dış Ticaretin Etkisi: BRICS Örneği
GÖCEN CEREN ECE, Kaya Onur. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 49-71.
2018 - Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılmadaki Yeri ve Uluslararası İstihdam Çabaları
GÖCEN CEREN ECE. ECONDER International Academic Journal, 2(2), 313-333.
2018 - Legal and Political Situation of Syrian Immigrants in Turkey
BALCI MERAL,GÖCEN CEREN ECE. International Journal of Afro-Eurasian Research, 3(5), 1-21.
ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER
2022 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-417-974-7
BALCI MERAL, GÖCEN CEREN ECE
Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume IV
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-86049-6
GÖCEN CEREN ECE, BALCI MERAL
A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789381043288
BALCI MERAL, Göcen Ceren Ece
Global Political Economy
2020 - İngilizce, Ders Kitabı
ISBN: 978-975-06-3770-4
BALCI MERAL, Göcen Ceren Ece
Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7676-43-4
GÖCEN CEREN ECE
Uluslararası Politik Ekonomi 1
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-2328-09-5
BALCI MERAL,GÖCEN CEREN ECE
(2021), "The Organization of the Black Sea Economic Cooperation on its 28th Anniversary", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Kurumlar>Bölgesel Çalışmalar",
(2018), "Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılmadaki Yeri ve Uluslararası İstihdam Çabaları", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
(2021), "YENİ POPÜLİZM DALGASI ETKİSİNDE ASYA’DA ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN İNŞASI: FİLİPİNLER, HİNDİSTAN ve ENDONEZYA’NIN DIŞ SİYASETİNİ BİRLİKTE OKUMAK", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Siyaset>Uluslararası Güvenlik>Uzakdoğu Çalışmaları>Popülizm",
(2018), "Sınır Ötesi Operasyonların Politik Ekonomisi: Fırat Kalkanı Harekâtı Örneği", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
(2018), "Nato’nun Yapısal Değişiminin Türk Dış Politikasına Etkisi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
(2018), "Avrupa Birliği’de Artan Zorluklar: Göçmen Krizi ve Irkçılık", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
(2018), "The Impact of the Syrian Migrants in the European Union to Economic Security and Racism", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",