Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Mehmet Fatih Uçar

Mehmet Fatih Uçar,  Assoc. Prof.

Öğretim Üyesi

Lisans ve lisansüstü eğitimimi İstanbul Kültür Üniversitesinde tamamladım. Cebir üzerine yüksek lisans, uygulamalı matematik üzerine de doktora yaptım. 2005-2012 yılları arasında araştırma görevlisi, 2012 yılından beri de Dr. Öğr.Üyesi olarak aynı kurumda çalışmaktayım.

Research Areas: Applied Mathematics, Machine Learning