Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

* Mehmet Fatih Uçar

* Mehmet Fatih Uçar,  Dr.

Öğretim Üyesi

Lisans ve lisansüstü eğitimimi İstanbul Kültür Üniversitesinde tamamladım. Cebir üzerine yüksek lisans, uygulamalı matematik üzerine de doktora yaptım. 2005-2012 yılları arasında araştırma görevlisi, 2012 yılından beri de Dr. Öğr.Üyesi olarak aynı kurumda çalışmaktayım.

Research Areas: Applied Mathematics, Machine Learning