Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Beyhan İncekara

Beyhan İncekara,  Faculty Member, PhD

CV
Öğretim Üyesi

Beyhan İNCEKARA 1986’da İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim dalı Teorisi Bilim dalında mastırını 2010 yılında tamamladı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Anabilim dalında doktora derecesine kabul edildi. 2013 yılında Nişantaşı Üniversitesi’nde ekonomi ve finans bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2015 yılında Nişantaşı Üniversitesi’nde ekonomi ve finans bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2016 yılında doktorayı tamamladı ve “Türkiye’de Ulaştırma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz” isimli doktora tezi yazmıştır. 2016 yılında Nişantaşı Üniversitesi’nde ekonomi ve finans bölümünde yardımcı doçent ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. 2018 yılında Kültür Üniversitesinde Uluslararası Ticaret bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2020 yılı nisan ayından itibaren İstanbul Kent Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Birçok yazılı ve görsel medyada Ekonomi programlarına konuk olarak katılmış olup, birçok röportaj, gazete ve dergi yazısı bulunmaktadır. Halen A Para kanalında Ekonomi Masası programının moderatörlüğünü yapmaktadır. Makroekonomi, uluslararası ticaret, ülkelerarası ekonomik ilişkiler konularında birçok makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

Research Areas: Ekonomi, Uluslararası Ticaret, Lojistik