Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Resul Kurt

Resul Kurt,  Assoc. Prof.

CV
Faculty Member

Resul Kurt completed his undergraduate at the Public Department of the Faculty of Political Sciences at Istanbul University in 1992 and completed his graduate degree at Marmara University Banking and Insurance Institute Social Insurance Program in 1999. He completed his doctorate in Marmara University Social Sciences Institute Financial Law Program in 2010. Resul Kurt has been in the academic staff at İstinye University since 2017. His career began in 1995 as an Assistant Inspector of Insurance at the General Directorate of Social Insurance Institution Insurance Inspection Board. He was appointed to the Insurance Inspectorate in 1998 after successfully completing the qualification examination following the term of Assistant Inspector for three years. He worked as Insurance Inspector in the Social Insurance Institution's Insurance Inspection Board, as Inspector and Chief Inspector in the Social Security Institution's Presidency, and Head of the Report Reading Commission. He served as the Consultant to the President of the Social Security Institution. Kurt lecture as a instructor in Marmara University SMYO and BSYO, Bahçeşehir University Institute of Social Sciences. He carried on coordinator of Bahçeşehir University BAUSEM Business Law and Social Security Specialist Certificate Program.

Research Areas: Human Resources, Labor Economics, Social Security, Labor Law, Tax Law, Occupational Health and Safety, Unemployment, Employment, Disability Rights, industry 4.0

Main Areas: Sosyal Politika,  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,  Sosyal Güvenlik, 

2019 - Industry 4.0 in Terms of Industrial Relations and Its Impacts on Labour Life
KURT RESUL. Procedia Computer Science, 158(), 590-601.
2018 - Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yükseköğrenim Gören Stajyer Öğrenciler
KURT RESUL,ÇAVUŞ ÖZGÜR HAKAN. Legal Mali Hukuk Dergisi, 14(160), 1095-1128.
2018 - EKONOMİK KRİZDE CAN SİMİDİ: “KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI”
KURT RESUL. İŞVEREN, 56(5), 27-29.
2018 - Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Doğuma Bağlı Haklar
KURT RESUL. Terazi Hukuk Dergisi, 13(138), 48-69.
2018 - İş Yargısında “Arabuluculuk”
KURT RESUL. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 337-376.
2018 - Türk İş Hukuku’nda Kadın Çalışanların Hakları
KURT RESUL. Mali Çözüm, 59-90.
2018 - Doğum Sonrası Yarım ve Kısmi Çalışma Hakkı
KURT RESUL. Legal Mali Hukuk Dergisi, 14(159), 705-724.
2017 - Yıllık Ücreti İzin Uygulamasında Özellikli Durumlar ve “İznin Satılmazlığı”
KURT RESUL. Mali Çözüm, 43-68.
2013 - 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler Ve İdari Yaptırımlar
KURT RESUL,KURT DİLEK. Mali Çözüm, 217-234.
2012 - İşe İade Davalarında SGK İşlemleri Ve Uygulama Sorunları
KURT RESUL. Mali Çözüm, 111-132.
2012 - İşyerinin Adres Değiştirmesi Durumunda Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Ve İşten Ayrılış Bildirgesi Verilecek
KURT RESUL,ÇAVUŞ ÖZGÜR HAKAN. Mali Çözüm, 189-200.
2010 - Eksik Gün Bildirimi ve Uygulama Sorunları
KURT RESUL. Mali Çözüm, 173-180.
2010 - Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi
KURT RESUL. Mali Çözüm, 235-245.
2010 - Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından İş Kazası ve Meslek Hastalığı
KURT RESUL. Legal Mali Hukuk Dergisi, 2273-2283.
2010 - 5510 Sayılı Kanun Sonrasında Türk İşverenler Tarafından Yurt Dışında Çalıştırılacak Türk İşçilerin Sosyal Güvenliği
KURT RESUL. Mali Çözüm, 313-322.
2008 - Ölüm, Doğum ve Evlendirme Yardımlarında 5754 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
KURT RESUL. Mali Çözüm, 179-190.
2008 - Sosyal Güvenlik Reformunda Askerlik Borçlanması
KURT RESUL. Mali Çözüm, 217-222.
2008 - Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Bulgaristan Göçmenlerinin Hizmet Borçlanması
KURT RESUL. YAKLAŞIM DERGİSİ, 152-156.
2008 - 5510 Sayılı Kanun’da Sigorta Primine Esas Kazançlar
KURT RESUL. Mali Çözüm, 155-174.
2007 - SSK ya da BAĞKUR’dan Malulen Emekli Olanlar Yeniden Çalışabilir Mi?
KURT RESUL. YAKLAŞIM, 170-174.
2006 - Vergi ve/veya SGK Primi Hesaplanmaksızın Personele Sağlanacak Menfaatler
KURT RESUL,MAÇ MEHMET. Sicil İş Hukuku Dergisi, 171-189.
2006 - Sosyal Güvenlik Reform Kanunlarının Çalışanlara Etkileri
KURT RESUL. MESS MERCEK, 170-174.
2004 - 4058 sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Sonrasında Sigorta Primine Esas Olmayan Kazançlar
KURT RESUL. YAKLAŞIM, 241-251.
250 Soruda Koronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789750260148
KURT RESUL
Sosyal Güvenlik Rehberi
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-555-163-0
KURT RESUL,TEZEL Ali,KURUCA Mustafa,KOÇAK Mehmet
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789750258442
KURT RESUL,KOÇ MUZAFFER
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789750242700
KURT RESUL,KOÇ MUZAFFER
Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-02-3338-8
KURT RESUL
İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar
2004 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975.555-083-6
KURT RESUL
Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
KURT RESUL
İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar
2006 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-555-100-X
KURT RESUL