Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Resul Kurt

Resul Kurt,  Assoc. Prof.

CV
Faculty Member

Resul Kurt completed his undergraduate at the Public Department of the Faculty of Political Sciences at Istanbul University in 1992 and completed his graduate degree at Marmara University Banking and Insurance Institute Social Insurance Program in 1999. He completed his doctorate in Marmara University Social Sciences Institute Financial Law Program in 2010. Resul Kurt has been in the academic staff at İstinye University since 2017. His career began in 1995 as an Assistant Inspector of Insurance at the General Directorate of Social Insurance Institution Insurance Inspection Board. He was appointed to the Insurance Inspectorate in 1998 after successfully completing the qualification examination following the term of Assistant Inspector for three years. He worked as Insurance Inspector in the Social Insurance Institution's Insurance Inspection Board, as Inspector and Chief Inspector in the Social Security Institution's Presidency, and Head of the Report Reading Commission. He served as the Consultant to the President of the Social Security Institution. Kurt lecture as a instructor in Marmara University SMYO and BSYO, Bahçeşehir University Institute of Social Sciences. He carried on coordinator of Bahçeşehir University BAUSEM Business Law and Social Security Specialist Certificate Program.

Research Areas: Human Resources, Labor Economics, Social Security, Labor Law, Tax Law, Occupational Health and Safety, Unemployment, Employment, Disability Rights, industry 4.0

Main Areas: Sosyal Politika,  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,  Sosyal Güvenlik, 

KURT RESUL. (2019), Industry 4.0 in Terms of Industrial Relations and Its Impacts on Labour Life, Procedia Computer Science, 158(), 590-601.
KURT RESUL,ÇAVUŞ ÖZGÜR HAKAN. (2018), Vergi Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Yükseköğrenim Gören Stajyer Öğrenciler, Legal Mali Hukuk Dergisi, 14(160), 1095-1128.
KURT RESUL. (2018), EKONOMİK KRİZDE CAN SİMİDİ: “KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI”, İŞVEREN, 56(5), 27-29.
KURT RESUL. (2018), Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Doğuma Bağlı Haklar, Terazi Hukuk Dergisi, 13(138), 48-69.
KURT RESUL. (2018), İş Yargısında “Arabuluculuk”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 337-376.
KURT RESUL. (2018), Türk İş Hukuku’nda Kadın Çalışanların Hakları, Mali Çözüm, 59-90.
KURT RESUL. (2018), Doğum Sonrası Yarım ve Kısmi Çalışma Hakkı, Legal Mali Hukuk Dergisi, 14(159), 705-724.
KURT RESUL. (2017), Yıllık Ücreti İzin Uygulamasında Özellikli Durumlar ve “İznin Satılmazlığı”, Mali Çözüm, 43-68.
KURT RESUL,KURT DİLEK. (2013), 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükler Ve İdari Yaptırımlar, Mali Çözüm, 217-234.
KURT RESUL. (2012), İşe İade Davalarında SGK İşlemleri Ve Uygulama Sorunları, Mali Çözüm, 111-132.
KURT RESUL,ÇAVUŞ ÖZGÜR HAKAN. (2012), İşyerinin Adres Değiştirmesi Durumunda Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Ve İşten Ayrılış Bildirgesi Verilecek, Mali Çözüm, 189-200.
KURT RESUL. (2010), Eksik Gün Bildirimi ve Uygulama Sorunları, Mali Çözüm, 173-180.
KURT RESUL. (2010), Devamsızlık Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi, Mali Çözüm, 235-245.
KURT RESUL. (2010), Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Legal Mali Hukuk Dergisi, 2273-2283.
KURT RESUL. (2010), 5510 Sayılı Kanun Sonrasında Türk İşverenler Tarafından Yurt Dışında Çalıştırılacak Türk İşçilerin Sosyal Güvenliği, Mali Çözüm, 313-322.
KURT RESUL. (2008), Ölüm, Doğum ve Evlendirme Yardımlarında 5754 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler, Mali Çözüm, 179-190.
KURT RESUL. (2008), Sosyal Güvenlik Reformunda Askerlik Borçlanması, Mali Çözüm, 217-222.
KURT RESUL. (2008), Zorunlu Göçe Tabi Tutulan Bulgaristan Göçmenlerinin Hizmet Borçlanması, YAKLAŞIM DERGİSİ, 152-156.
KURT RESUL. (2008), 5510 Sayılı Kanun’da Sigorta Primine Esas Kazançlar, Mali Çözüm, 155-174.
KURT RESUL. (2007), SSK ya da BAĞKUR’dan Malulen Emekli Olanlar Yeniden Çalışabilir Mi?, YAKLAŞIM, 170-174.
KURT RESUL,MAÇ MEHMET. (2006), Vergi ve/veya SGK Primi Hesaplanmaksızın Personele Sağlanacak Menfaatler, Sicil İş Hukuku Dergisi, 171-189.
KURT RESUL. (2006), Sosyal Güvenlik Reform Kanunlarının Çalışanlara Etkileri, MESS MERCEK, 170-174.
KURT RESUL. (2004), 4058 sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Sonrasında Sigorta Primine Esas Olmayan Kazançlar, YAKLAŞIM, 241-251.
KURT RESUL,KOÇ MUZAFFER (2017), "İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
KURT RESUL,TEZEL Ali,KURUCA Mustafa,KOÇAK Mehmet (2008), "Sosyal Güvenlik Rehberi", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
KURT RESUL (2015), "Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
KURT RESUL (2004), "İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
KURT RESUL (2011), "Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap
KURT RESUL (2006), "İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika, Bilimsel Kitap