Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Nilüfer Gökdağlı

Nilüfer Gökdağlı,  Research Asst.

CV
Faculty Member

She was graduated from Eskişehir Osmangazi University, Economics and Administrative Sciences Faculty, Department of Management in 2011. She completed her M.Sc in the department of Business Administration in 2014. She is still Ph.D student at Çukurova University, in the field of Marketing. Nilufer Gökdağlı has presented papers in many congresses related to her field of study and publications in refereed journals and she has sector experience at Coca Cola İçecek Co. as well as her academic studies. She has worked as a lecturer at the Istinye University Vocational High School Marketing Program between 2017 and 2018, and she is currently working as a research assistant at the Department of Management (English) at İstinye University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences.

Research Areas: Marketing, Digital Marketing, Consumer Behaviours

Main Areas: Pazarlama,  Pazarlama İletişimi,  Tüketici Davranışları, 

2019 - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ PAZARLAMA İLETİŞİM ARACI OLARAKINSTAGRAM: EN DEĞERLİ 25 MARKA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(3), 91-108.
2017 - Satın Alma Motivasyonları: Tüketicilerin Sanal Kompülsif Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
2017 - MARKA PRESTİJİ VE MARKA KREDİBİLİTESİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ,
2017 - E-DEVLET SİSTEMİNE ADAPTASYONUN TEKNOLOJİ KABUL MODELİYLE ARAŞTIRILMASI
ÇABUK SERAP,ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(3), 140-154.