Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Nilüfer Kapukaya

Nilüfer Kapukaya,  Research Asst.

CV
Faculty Member

She was graduated from Eskişehir Osmangazi University, Economics and Administrative Sciences Faculty, Department of Management in 2011. She completed her M.Sc in the department of Business Administration in 2014. She is still Ph.D student at Çukurova University, in the field of Marketing. Nilufer Gökdağlı has presented papers in many congresses related to her field of study and publications in refereed journals and she has sector experience at Coca Cola İçecek Co. as well as her academic studies. She has worked as a lecturer at the Istinye University Vocational High School Marketing Program between 2017 and 2018, and she is currently working as a research assistant at the Department of Management (English) at İstinye University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences.

Research Areas: Marketing, Digital Marketing, Consumer Behaviours

Main Areas: Pazarlama,  Pazarlama İletişimi,  Tüketici Davranışları, 

2019 - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARACI OLARAK INSTAGRAM: EN DEĞERLİ 25 MARKA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(3), 91-108.
2017 - Satın Alma Motivasyonları: Tüketicilerin Sanal Kompülsif DavranışlarıÜzerine Bir Araştırma
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Dumulupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
2017 - Marka Prestiji ve Marka Kredibilitesinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 5(2),
2017 - E-DEVLET SİSTEMİNE ADAPTASYONUN TEKNOLOJİ KABUL MODELİYLE ARAŞTIRILMASI
ÇABUK SERAP,ZEREN DENİZ,GÖKDAĞLI NİLÜFER. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(3), 140-154.
İşletmeciliği Yeniden Düşünmek
2021 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786052184615
KAPUKAYA NİLÜFER
Strategic Innovative Marketing and Tourism
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 2198-7246
ZEREN DENİZ,KAPUKAYA NİLÜFER