Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Özgür Kızılyurt

Özgür Kızılyurt,  Lecturer Dr.

Öğretim Üyesi

Main Areas: Uluslararası İlişkiler,  Ortadoğu Çalışmaları, 

2022 - Unutulmamış Savaş: İki Savaş Arasında İran’ın Karabağ Sorunu
KIZILYURT ÖZGÜR. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 10(1), 47-89.
2021 - Ibrat, hasrat, or tahdid: Turkish modernity in the eyes of Iranian nationalist modernists in the Qajar-Pahlavi interregnum
KIZILYURT ÖZGÜR. Turkish Studies, 22(4), 558-586.
2021 - ROL KURAMI AÇISINDAN İRAN’IN I. KARABAĞ SAVAŞI’NDAKİ DIŞ SİYASETİ
KIZILYURT ÖZGÜR. Ermeni Araştırmaları Dergisi, 103-139.
2021 - IMAGINED IRAN AFTER THE ARRIVAL OF ISLAM IN ARYANIST ORIENTALIST, NATIONALIST AND ISLAMIST HISTORIOGRAPHY
KIZILYURT ÖZGÜR. Journal of History School, 14(50), 25-53.
2020 - Digital protectionism and national planning in the age of the internet: the case of Iran
YALÇINTAŞ ALTUĞ, KIZILYURT ÖZGÜR. Journal of Institutional Economics, 16(4), 519-536.
2020 - İran'da Rant Üretici Politikaların Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkilerinin Etnik, Mezhepsel ve Bölgesel Özelliklere Göre İncelenmesi
DOĞAN MUSTAFA KADİR, KIZILYURT ÖZGÜR. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75(1), 163-191.
2020 - The Historical Sociology of National Development Planning in Iran: Ideology, Rent and Contingencies Matter
KIZILYURT ÖZGÜR. 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, 55(2), 1237-1257.
2020 - Revising Iranian Nationalist Historiography and Shaping a New Intellectual Field
KIZILYURT ÖZGÜR. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3456-3478.
2020 - İRAN'DA YOKSULLUK DÖNGÜLERİNİN POLİTİK EKONOMİSİ
KIZILYURT ÖZGÜR. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 2793-2832.
2019 - Ekonomik Direnç ve Kırılganlık: İran’da Bankacılık Sistemi
KIZILYURT ÖZGÜR. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 33-43.
2017 - تجزیه و تحلیل عوامل مذهبی، قومیتی، جغرافیایی و اقتصادی مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران The Impact of Ethnic, Religious, Geographic and Economic Factors on the Income Inequality in Iran
KIZILYURT ÖZGÜR. Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 245-263.
2017 - İran İslami Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme
KARAMELİKLİ HÜSEYİN, KIZILYURT ÖZGÜR. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2(11), 36-58.
2010 - برآورد عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران The Estimation of Effective Socio-Economic Factors on Health Production Function in Provinces of Iran
Jahangard Esfandiar, KIZILYURT ÖZGÜR. Nameh-yi Mofid (The Journal of Economic Studies and Policies), 15(75), 85-106.
İSLAM CUMHURİYETİ’NDE 40 YIL: İRAN’DA TOPLUM, SIYASET VE DEĞIŞIM
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-333-375-7
KIZILYURT ÖZGÜR
SÖMÜRGECİ KÜRESELLEŞME ÇAĞINDA İRAN VE HİNDİSTAN: ARYANLAR, ZERDÜŞTÎLER VE İŞBİRLİKÇİLER
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8494-11-2
KIZILYURT ÖZGÜR
(2018), "Yılın Tezi", "Diğer", "Diğer", "İran Araştırmaları Merkezi (İRAM)", Diğer
(2021), "İran İslam Cumhuriyeti’nin Diş Politikasinda Sovyetler ve Rusya Federasyonu’nun Değişen Yerinin Neoklasik Realizm Yaklaşima Göre Tahlili", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Ortadoğu Çalışmaları",
(2020), "İran Milliyetçiliğinin Uygarlaştırma Misyonu Üzerine", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Ortadoğu Çalışmaları>İran Araştırmaları",
(2019), "İran’a Uygulanan Yaptırımların Döviz Piyasasına Olan Etkisi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Ortadoğu Çalışmaları>Uluslararası Politik Ekonomi",
(2019), "Petrol Rantları ve İzlek Bağımlılığı: İran Örneği", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Politik Ekonomi",
"The Political Economy of Income Inequality in Iran", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Ortadoğu Çalışmaları>Political Economy",