Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Faculty Board

Prof. Dr.<br>Peyami Çelikcan<br>Dekan V.
Prof.
Peyami Çelikcan
Dean
Doç. Dr. Ruken Özgül Kılanç
Doç. Dr. Ruken Özgül Kılanç Halkla İlş. ve Rek. Böl. Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR     
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR Yönetim Bilişim Sistemleri Böl. Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren ÖZYİĞİT - Uluslararası İlişkiler Böl. Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren ÖZYİĞİT - Uluslararası İlişkiler Böl. Bşk.
Prof. Dr. Levent Ürer
Prof. Dr. Levent Ürer Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. Bşk.
Prof. Dr. Yusuf ERBAY
Prof. Dr. Yusuf ERBAY Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Fahri ERENEL
Doç. Dr. Fahri ERENEL Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Resul KURT
Doç. Dr. Resul KURT Doçent Temsilcisi
Prof. Dr. Hacer Özgen NARCI
Prof. Dr. Hacer Özgen NARCI Profesör Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Bilgen SÜTÇÜOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Bilgen SÜTÇÜOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi
Prof. Dr. İbrahim Mustafa TURHAN
Prof. Dr. İbrahim Mustafa TURHAN Profesör Temsilcisi